Ammatillinen tieto

Boxoptonics on optisen koherenttitomografian OCT-komponenttien toimittaja

2023-03-20

Aika-alueen OCT koostuu pääasiassa Michelsonin interferometreistä. Valonlähteen säteilemä valo jaetaan kahdeksi säteeksi kuljettuaan kytkimen läpi ja menee Michelson-interferometrin näytevarteen ja vastaavasti vertailuvarteen. Näytevalo palautetaan näytteen sironnan ja heijastuksen avulla, ja vertailuvalo heijastuu vertailupeilistä. Jos palautetut kaksi Kun säteiden optisen polun ero on koherenssin pituusalueella, voi esiintyä häiriöitä, jotka muodostavat näyteinformaatiota sisältävän häiriöspektrin. Optinen signaali muunnetaan sähköiseksi signaaliksi vastaanottopäässä olevan fotodetektorin kautta, minkä jälkeen tiedonkeruukortti kerää signaalin, ja lopuksi tietokone käsittelee sen ja rekonstruoi kuvan näytteen tomografisen kuvantamisen suorittamiseksi.

Yrityksemme tarjoaa 850 nm superluminesenssidiodilaseria tai moduulia, jota käytetään OCT:ssä, 850 nm 2X2 kuituliitin, 830 nm polarisaatiosta riippumaton isolaattori, 850 nm C-linssi ja 850 nm 3-renkainen polarisaatioohjain.

Aika-alueen OCT:n järjestelmärakennekaavio: