FAQ

Mikä on kuidun spot-tulostus?

2021-02-01
Optisen kuidun pistelähtö on yleensä pyöreä piste, jolla on tietty hajontakulma. Tarkka pistekoko on suhteessa kuidun ytimen halkaisijaan, ja divergenttikulma määräytyy kuidun numeerisen aukon mukaan. Yleiset optiset kuidut jaetaan yksimuotoisiin ja monimuotoisiin, yksimuotoytimen halkaisija on μm 2,9 - 9 μm, monimuotoytimen halkaisija on μm 50 - 400 μm ja numeerinen aukko on yleensä 0,15 NA ja 0,22 NA. vastaavasti Numeerinen aukko viittaa kuidussa olevan säteen kokonaisheijastuksen läpäisyn suurimman tulokulman sinimuotoiseen arvoon. Sitä voidaan yksinkertaisesti pitää laserkuidun hajoamiskulmana 0,22 NA, joka edustaa hajoamiskulmaa (puolikulmaa) noin 12,5° ja 0,15 NA, joka edustaa divergenttikulmaa noin 8°.