FAQ

Miten laserin keskiaallonpituus määritellään ja mitataan?

2021-03-05
Yleensä Box Optronicsin tuotteilla kalibroima laserin keskiaallonpituus on aallonpituus, joka vastaa koko leveyden keskikohtaa spektrin puolella maksimiarvolla mitattuna nimellisteholla tietyssä lämpötilassa. Täysi leveys puolimaksimissa viittaa aallonpituuteen, joka vastaa sitä, kun intensiteetti spektrin huipun molemmilla puolilla putoaa puoleen huipusta. ero. Yleensä keskiaallonpituus määräytyy puolijohdemateriaalin mukaan, mutta koska lämpötilalla ja virralla on suurempi vaikutus puolijohdelaserin aallonpituuteen, laserin keskiaallonpituus ajautuu virran ja lämpötilan muutosten myötä.