Ammatillinen tieto

Laserdiodin kapean viivanleveyden mittaus

2021-03-13
Vaikka sekä spektri että spektri ovat sähkömagneettisia spektrejä, spektrin ja spektrin analyysimenetelmät ja testauslaitteet ovat melko erilaisia ​​taajuuksien eron vuoksi. Joitakin ongelmia on vaikea ratkaista optisella alueella, mutta ne on helpompi ratkaista taajuusmuuntamalla sähköalueelle.
Esimerkiksi taajuusselektiivisenä suodattimena pyyhkäisydiffraktiohilaa käyttävä spektrometri on tällä hetkellä laajimmin käytetty kaupallisissa spektrometreissä. Sen aallonpituuspyyhkäisyalue on laaja (1 mikroni) ja dynaaminen alue on suuri (yli 60 dB). Aallonpituusresoluutio on kuitenkin rajoitettu noin tusinaan pikometriin (> 1 GHz). Laserspektrin suora mittaaminen megahertsin viivanleveydellä on mahdotonta tällaisella spektrometrillä. Tällä hetkellä DFB ja DBR ovat mahdottomia. Puolijohdelasereiden viivanleveys on luokkaa 10MHz ja kuitulaserien viivanleveys voi olla kilohertsin luokkaa pienempi ulkoisen onkalotekniikan avulla. Spektrometrien resoluution kaistanleveyden edelleen parantaminen ja erittäin kapean viivanleveyden lasereiden spektrianalyysin toteuttaminen on erittäin vaikeaa. Tämä ongelma voidaan kuitenkin helposti ratkaista optisella heterodynilla.
Tällä hetkellä sekä Agilent- että R&S-yhtiöillä on spektrografeja, joiden resoluutiokaistanleveys on 10 Hz. Reaaliaikaiset spektrografit voivat myös parantaa resoluutiota 0,1 MHz:iin. Teoriassa optista heterodynetekniikkaa voidaan käyttää millihertsin viivaleveyden laserspektrien mittaamiseen ja analysointiin liittyvän ongelman ratkaisemiseen. Optisen heterodynespektroskopian analyysitekniikan kehityshistoriaa tarkastellaan, olipa kyseessä kaksoissäde optinen heterodyne-menetelmä tai yksisäteinen optinen heterodyne-menetelmä DFB-lasereille. Viritettyjen laserien aikaviive valkoinen heterodyne-menetelmä ja kapea spektrin viivanleveyden tarkka mittaus toteutetaan spektrianalyysillä. Optisen alueen spektri siirretään keskitaajuusalueelle, jota on helppo käsitellä optisella heterodyne-tekniikalla. Sähköalueen spektrianalysaattorin resoluutio voi helposti saavuttaa kilohertsin tai jopa hertsin luokkaa. Korkeataajuisen spektrianalysaattorin korkein resoluutio on saavuttanut 0,1 MHz, joten se on helppo ratkaista. Kapean viivaleveyden laserspektroskopian mittaus ja analysointi, joka on ongelma, jota ei voida ratkaista suoralla spektrianalyysillä, parantaa huomattavasti spektrianalyysin tarkkuutta.
Kapean viivanleveyden lasereiden sovellukset:
1. Optinen kuituanturi öljyputkeen;
2. Akustiset anturit ja hydrofonit;
3. Lidar, etäisyys ja kaukokartoitus;
4. Koherentti optinen viestintä;
5. Laserspektroskopia ja ilmakehän absorption mittaus;
6. Laser-siemenlähde.