Ammatillinen tieto

Kuitulaserin tyyppi

2021-03-17
Kuitumateriaalin tyypin mukaan kuitulaserit voidaan jakaa:
1. Crystal fiber laser. Työskentelyaine on laserkidekuitu, joka sisältää pääasiassa rubiinin yksikidekuitulaserin ja nd3+:YAG-yksikidekuitulaserin.
2. Epälineaariset optiset kuitulaserit. Pääasiassa on stimuloituja Raman-sirontakuitulasereita ja stimuloituja Brillouin-sirontakuitulasereita.
3. Harvinaisten maametallien seostetut kuitulaserit. Optisen kuidun matriisimateriaalina on lasia, joka aktivoidaan dopingoimalla harvinaisten maametallien ioneja valokuituun muodostaen kuitulaserin.
4. Muovikuitulaser. Kuitulaser valmistetaan lisäämällä laserväriainetta muovisen optisen kuidun ytimeen tai kuoreen.
Luokiteltu vahvistustavan mukaan seuraavasti:
a) Kidekuitulaser. Työskentelyaine on laserkidekuitu, joka sisältää pääasiassa rubiinin yksikidekuitulaseria ja Nd3+:YAG-yksikidekuitulaseria.
b) Epälineaariset optiset kuitulaserit. Pääasiassa on stimuloituja Raman-sirontakuitulasereita ja stimuloituja Brillouin-sirontakuitulasereita.
c) Harvinaisten maametallien seostetut kuitulaserit. Kuitu seostetaan aktivoitavalla harvinaisen maametallin alkuaine-ionilla (Nd3+, Er3+, Yb3+, Tm3+ jne., matriisi voi olla kvartsilasia, zirkoniumfluoridilasia, yksikidettä) kuitulaserin muodostamiseksi.
d) Muovikuitulaserit. Kuitulaser valmistetaan lisäämällä laserväriainetta muovisen optisen kuidun ytimeen tai kuoreen.
(2) Ontelorakenteen mukaan se luokitellaan F-P-onteloon, rengasmaiseen onteloon, silmukkaheijastimen kuituonteloon ja "8"-muotoiseen onteloon, DBR-kuitulaseriin, DFB-kuitulaseriin ja niin edelleen.
(3) Kuiturakenteen mukaan se luokitellaan yksikerroksiseen kuitulaseriin, kaksinkertaiseen kuitulaseriin, fotonikristallikuitulaseriin ja erityiseen kuitulaseriin.
(4) Lähtölaserin ominaisuuksien mukaan se luokitellaan jatkuvaan kuitulaseriin ja pulssikuitulaseriin. Pulssikuitulaser voidaan jakaa sen pulssinmuodostusperiaatteen mukaan Q-kytkettyyn kuitulaseriin (pulssin leveys ns) ja tilalukitettuun kuitulasereihin (pulssinleveys). ps:lle