Ammatillinen tieto

Kuitujen karkeiden ritilöiden käyttö ja periaate

2021-04-14
Kuituristikko on diffraktioristikko, joka on muodostettu moduloimalla kuitusydämen taitekerrointa aksiaalisesti tietyllä menetelmällä, ja se on passiivinen suodatinlaite.
Koska ritiläkuidulla on etuja pienestä koosta, alhaisesta liitoshäviöstä, täydellisestä yhteensopivuudesta optisen kuidun kanssa ja kyvystä upottaa älykkäitä materiaaleja, ja sen resonanssiaallonpituus on herkkä ulkoisen ympäristön muutoksille, kuten lämpötilalle, venymälle, taitekerroin ja keskittymistä, optisen kuidun viestintää, kuituoptisen tunnistuksen ja kuituoptisen signaalin käsittelyä ja muita aloja on käytetty laajalti.
Tällä hetkellä Box-optroniikka voi tuottaa erilaisia ​​kuituritilätuotteita, kuten yhtenäiset kuituristikot, apodisoidut kuituristikot, germaaniumkuituristikot ja vaihesiirtyvät kuituristikot. Tuotteita käytetään pääasiassa kuituhiiliantureissa, kuituhiilensuodattimissa, pumppulasereissa, kuitulasereissa.