Ammatillinen tieto

Valoilmaisin

2021-06-30
Valodetektorin periaate on, että säteilytetyn materiaalin johtavuus muuttuu säteilyn vaikutuksesta. Valonilmaisimia käytetään laajasti sotilaallisen ja kansantalouden eri aloilla. Näkyvällä tai lähellä infrapunakaistalla sitä käytetään pääasiassa säteen mittaamiseen ja havaitsemiseen, teolliseen automaattiseen ohjaukseen, fotometriseen mittaukseen jne.; Infrapunakaistalla sitä käytetään pääasiassa ohjusten ohjaukseen, infrapunalämpökuvaukseen ja infrapunakaukokartoitukseen. Toinen valojohteen sovellus on käyttää sitä kameraputken kohdepintana. Valogeneroitujen kantajien diffuusion aiheuttaman kuvan epäterävyyden välttämiseksi jatkuvan kalvon kohdepinta on valmistettu korkean vastustuskyvyn monikiteisistä materiaaleista, kuten PbS-PbO, Sb2S3 ja niin edelleen. Kohdepinnan upottamiseen voidaan käyttää muita materiaaleja, koko kohdepinta koostuu noin 100 000 yksittäisestä ilmaisimesta.
Valodetektori voi muuntaa optiset signaalit sähköisiksi signaaleiksi. Sen mukaan, miten laite reagoi säteilyyn tai laitteen toimintamekanismiin, valoilmaisimet voidaan jakaa kahteen luokkaan: toinen on fotoniilmaisimet; toinen on lämpöilmaisimet.