Sovellus

EDFA: n soveltaminen viestintäjärjestelmässä

2021-07-12
PäätehtäväEDFAoptisen kuidun viestintäjärjestelmässä on pidentää välimatkaa. Kun se yhdistetään aallonpituusjakoiseen multipleksointitekniikkaan ja optiseen kaaritekniikkaan, se voi saavuttaa erittäin suuren kapasiteetin ja erittäin pitkän matkan lähetyksen.
There are mainly several applications of EDFAin communication systems:
1. Esivahvistimena
Vastaanottimen esivahvistinta varten tarvitaan yleensä suuritehoinen, matalakohinainen vahvistin. Alhaisen melun vuoksiEDFA, kun sitä käytetään vastaanottimen esivahvistimena, vastaanottimen herkkyyttä voidaan parantaa huomattavasti. Sen käyttö on esitetty kuvassa (a).
2. Käytä lähettimen tehonvahvistimena
Jos syötillä seostettu kuituvahvistin on kytketty lähettimen lähtöön, sitä voidaan käyttää lisäämään lähtötehoa, lisäämään kuidun optista tehoa ja pidentämään siirtoetäisyyttä kuvan (b) mukaisesti.
3. Käytä toistimena

Tämä on tärkeä sovellusEDFAvalokuituviestintäjärjestelmissä. Se voi korvata perinteiset optiset/sähköiset/optiset toistimet ja vahvistaa suoraan linjan optista signaalia, jotta saavutetaan täysin optinen viestintätekniikka. Periaate on esitetty kohdassa c.