Ammatillinen tieto

Neliaaltosekoitus WDM-järjestelmässä

2021-09-04
Viestinnässä Four Wave Mixing (FWM) on kuituväliaineen kolmannen asteen polarisaatioreaaliosan aiheuttama valoaaltojen välinen kytkentävaikutus. Se johtuu kahden tai kolmen eri aallonpituuksilla olevan valoaallon vuorovaikutuksesta muilla aallonpituuksilla. Ns. sekoitustuotteiden eli uusien valoaaltojen tuottaminen sivukaistoihin on parametrinen epälineaarinen prosessi. Syy neliaaltosekoitukseen on se, että tulevan valon tietyllä aallonpituudella oleva valo muuttaa optisen kuidun taitekerrointa ja valoaallon vaihetta muutetaan eri taajuuksilla, jolloin syntyy uusi aallonpituus.

vaikutus:
1) Osallistu kuituvahvistimen spektrin laajentamiseen.
2) Optinen parametrinen vahvistin (OPA) ja optinen parametrinen oskillaattori (OPO), joita voidaan käyttää optiseen kuituun.
3) Se on yleensä haitallista valokuituviestinnässä.
4) Näkyvät yleensä koherentissa anti-Stokes Raman -spektroskopiassa.
5) Sovelletaan teknologioissa, kuten vaihekonjugaatiossa, holografisessa kuvantamisessa ja optisessa kuvankäsittelyssä.