Ammatillinen tieto

Kuitulaserin käyttö lääketieteellisten laitteiden hitsauksessa

2022-02-22
Perinteisiin teknologioihin verrattuna kuitulaserien edut säteen laadussa, tarkennuksen syvyydessä ja dynaamisissa parametrien säätökyvyssä on tunnustettu täysin. Yhdessä sähköoptisen muunnostehokkuuden, prosessin monipuolisuuden, luotettavuuden ja kustannusten kanssa, kuitulaserien käyttötasoa lääketieteellisten laitteiden valmistuksessa (erityisesti hienoleikkauksessa ja mikrohitsauksessa) on jatkuvasti parannettu.
Hitsaussovelluksissa keskitehoiset kuitulaserit, joiden teho vaihtelee välillä 100 W - 1000 W, voivat saavuttaa paremman toimintavapauden ja prosessinhallinnan. Pulssin leveydet voivat vaihdella muutamasta mikrosekunnista CW-toimintaan, ja pulssin toistotiheys voi olla kymmeniä tuhansia hertsejä, mikä antaa sovellusinsinööreille mahdollisuuden optimoida prosessointiolosuhteet monissa sovelluksissa. Kun käsittelyolosuhteet valitaan oikein, kuitulaserit voivat hitsata lämpöä johtavissa, korkean energiatiheyden laseravaimenreikä- ja avaimenreikäolosuhteissa.
Yleisen yksimuotokuiturakenteensa perusteella kuitulasereihin eivät vaikuta keskitehon muutoksista johtuvat lämpölinssien aiheuttamat polttoasennon muutokset, ja lähdön vakaus varmistetaan ilman säännöllistä laserontelon kalibrointia tai komponenttien huoltoa.

Laserhitsauksen merkittäviä etuja ovat kypsä teknologia, jota käytetään lääketieteellisten laitteiden valmistuksessa:
Koneistusprosessin tarkka ohjaus
Laadukas säteen ja tuloksena oleva pistekoon säätö sekä kuitulaserin portaattomasti säädettävä keskitehoasetus takaavat tarkan ja tarkan hitsausenergian ja tarkennusasennon ohjauksen. Tämä mahdollistaa laserhitsauksen hyvin lähellä hitsauskohtia, kuten polymeeritiivisteitä, lasi-metallitiivisteitä, kapasitiivisia komponentteja ja lämpöherkkien elektroniikkapiirien hitsausta.

Prosessin toistettavuus:
Laserhitsaus on prosessi, jossa ei kosketa hitsattua osaa, mikä eliminoi kuluneiden osien, koskettimien muodonmuutosten tai likaantumisen aiheuttamat mahdolliset ongelmat. (Osien kuluminen ja mahdolliset muodonmuutos- ja kontaminaatioongelmat poiston aikana).

Laadukas saumaustekniikka:

Toisin kuin perinteinen hitsaus tai juottaminen, laserhitsauksella voidaan tuottaa korkealaatuisia, riittoisia, tiiviitä saumoja, jotka molemmat ovat olennaisia ​​vaatimuksia korkealaatuisten implantoitavien lääketieteellisten laitteiden valmistuksessa.


Kuva 1 Esimerkki hitsauksesta, jossa näkyy prosessin ohjaus ja tiivistyshitsin laatu


Luotettava pintakäsittelytekniikka:
Sen lisäksi, että se takaa esteettisesti miellyttävän hitsin, sileä ja huokoinen pintakäsittelytekniikka mahdollistaa autoklavoinnin luotettavan suorittamisen.

Kuva 2 Laserhitsatun 0,15 mm paksun ruostumattoman teräksen pintalaatu.